^Į viršų

Apie mus


Kauno Šilainių poliklinika viena didžiausių poliklinikų Kaune, aptarnaujanti daugiau kaip 55 tūkstančius pacientų. 

Mūsų poliklinikos tikslas – šiuolaikiškas, modernus ambulatorinės sveikatos priežiūros centras, nuolat gerinantis paslaugų kokybę ir prieinamumą, keliantis darbuotojų kvalifikaciją, gerinantis darbuotojų darbo aplinką, plečiantis pacientų pasirinkimo teises.

Siekdama patenkinti pacientų lūkesčius ir poreikius bei išsiskirti iš kitų sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, poliklinika nuolat plečia paslaugų spektrą, diegia naujus gydymo bei diagnostikos metodus. Įstaigoje dirba ne tik tradicinės medicinos atstovai, bet ir teikiamos holistinės, netradicinės medicinos paslaugos, kurios padeda gydyti ne ligą, bet žmogų, atskleidžia asmenį kaip įvairių sistemų visumą ir gydo ne atskirus simptomus ir sveikatos problemas, bet visas žmogaus sistemas kaip visumą. 

Įvairiapusiams pacientų poreikiams tenkinti šiuo metu Kauno Šilainių poliklinikoje įsteigti penki struktūriniai ir du funkciniai sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys centrai, kuriuose teikiamos specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

 

  • Pirminės sveikatos priežiūros centras
  • Psichikos sveikatos centras
  • Odontologijos centras
  • Specializuotos sveikatos priežiūros centras
  • Sveikatinimo paslaugų centras
  • Mitybos ir svorio reguliavimo centras
  • Stuburo ir sąnarių ligų diagnostikos ir gydymo centras

VšĮ „Kauno Šilainių poliklinika“ siekdama užtikrinti kokybišą aptarnavimą bei teikti saugias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vykdo sertifikavimo procedūras pagal tarptautinės standartų organizacijos kokybės vadybos sistemos standartą ISO 9001. Atkreipiame dėmesį, kad įstaigos dirbančios pagal šio standarto reikalavimus, pripažįstamos kaip solidūs ir patikimi partneriai, kurie orientuojasi į ilgalaikius planus ir kokybę, yra vienos stipriausių savo veiklos srityse.

Darbas pagal standarto reikalavimus pagerina vidinę įstaigos tvarką, įgyvendinamas efektyvesnis valdymas. Darbuotojai aiškiau supranta įstaigos tikslus, procesus, jų pareigybės yra griežtai apibrėžtos.

Tam, kad poliklinikos kokybės vadybos sistemos valdymas išliktų tinkamas, sertifikuojanti įmonė atlieka kasmetines standarto priežiūros procedūras, o kas trejetą metų pakartotinai persertifikuoja. Pirmasis sertifikavimas poliklinikoje atliktas 2006-02-01. Šiuo metu įstaigoje rengiamasi sertifikuotis pagal naująjį standartą ISO 9001:2015, kuris dar labiau skatina procesinį požiūrį ir rezultatyvią vadybą, yra pritaikytas naujai kokybės vadybos sistemos praktikai ir technologijoms.

 2006 m. poliklinika pelnė „Geros nuotaikos įstaigos“ apdovanojimą už darbuotojų darbo klimato gerinimą.

 2015 m. gruodžio mėn. poliklinika gavo "Kauno dienos" nominaciją "Už pokyčius" - holistinį požiūrį į ligų gydymą. Siekis diegti naujus metodus, kad ligoniams gydytis, o medikams dirbti būtų patogiau, sveikatos saugojimas, skiriant itin daug dėmesio ne tik fizinei, bet ir dvasinei sveikatai VšĮ Kauno Šilainių polikliniką išskiria iš kitų.

Kiekvienų metų gale Kauno Šilainių poliklinikos administracija pasižymėjusiems ir puikiai dirbantiems darbuotojams suteikia Nusipelniusio darbuotojo vardą. Šis vardas yra skiriamas norint paskatinti poliklinikos darbuotojus siekti geresnių darbo rezultatų vykdant įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius, gilinti profesines žinias, taikyti jas praktikoje, skleisti pagarbos žmogui bei įstaigai, teisingumo, padorumo, nesavanaudiškumo, atsakomybės, vidinės kultūros principus, kurie formuoja ne tik asmens, bet ir įstaigos įvaizdį.

Poliklinikoje dirba daugiau kaip 500 darbuotojų. Daugiau kaip 70 proc. darbuotojų turi aukštąjį universitetinį ar aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, yra aukštos kvalifikacijos.