^Į viršų

Pirmosios medicinos pagalbos ir higienos mokymas

HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO kursai

Darbuotojams, kurių veikla susijusi su maisto produktų apdorojimu, išdavimu ir maitinimu (maisto produktų, jų priedų, žaliavų gamybos, žvejybos, prekybos, tiekimo, transportavimo, sandėliavimo ir maitinimo įmonių darbuotojams, tarp jų stiuardesėms, keleivinio transporto palydovams, laivų virėjams, jų padėjėjams, bufetų ir produktų sandėlių darbuotojams).
Apgyvendinimo ir kitas (ne maitinimo) paslaugas teikiantiems darbuotojams (bendrabučių, viešbučių, pensionų, vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigų, nakvynės namų, kaimo turizmo sodybų ir kitiems susijusiems su apgyvendinimu darbuotojams bei teikiantiems pagalbą namuose, pirčių, baseinų, saunų, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo ir kitas grožio bei sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams).
Formaliojo ir neformaliojo švietimo bei ugdymo įstaigų (ikimokyklinio ugdymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo, kvalifikacijos tobulinimo įstaigų, mokyklų, psichologinių ir pedagoginių tarnybų) darbuotojams.

PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS kursai

Švietimo, kultūros, sporto, apgyvendinimo bei sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams (švietimo sistemos įstaigų pedagoginiams darbuotojams, sporto įstaigų treneriams ir mokytojams, kazino vadovaujantiems inspektoriams, kultūros, poilsio, pramogų ir sveikatingumo renginių organizatoriams ir aptarnaujantiems darbuotojams, bendrabučių, viešbučių, pensionų, vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigų, nakvynės namų, kaimo turizmo sodybų ir kitiems darbuotojams susijusiems su apgyvendinimu ir pagalbos teikimu namuose, pirtininkams, baseinų, saunų, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, makiažo, papuošalų vėrimo ir kitas grožio bei sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams).
Darbuotojams, dirbantiems kenksmingų veiksnių aplinkoje ir pavojingus darbus, geležinkelio, oro ir vandens transporto, ryšių objektų, kelių priežiūros darbuotojams, darbo saugos ir sveikatos tarnybos specialistams.
Visų rūšių ir kategorijų transporto priemonių vairuotojams.
C, D ir E motorinių kelių transporto priemonių vairuotojams, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones valdantiems ir keleivius juose aptarnaujantiems darbuotojams.
Asmenims, kurių veikla susijusi su ginklais (tarp jų saugos tarnybų darbuotojams, medžiotojams profesionalams ir mėgėjams, sportininkams, užsiimantiems šaudymo sportu, kitiems asmenims, turintiems leidimus laikyti ir nešioti ginklus).

Mokymai vykdomi pagal LR SAM ĮSAKYMĄ Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-69 „DĖL PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMO PROGRAMOS, PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PROGRAMOS IR PRIVALOMOJO MOKYMO APIE ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALĄ ŽMOGAUS SVEIKATAI MOKYMO PROGRAMOS patvirtinimo“ pakeitimĄ

2016 m. liepos 13 d. Nr. V-932

Mokymo tikslas - suteikti žinių ir išmokyti higienos bei pirmosios medicinos pagalbos teikimo įgūdžių, vykdyti ligų ir traumų pirminę prevenciją, saugoti ir stiprinti gyventojų sveikatą.


Kainos:

Higienos įgūdžių bendroji programa – 5,00 €.

Higienos įgūdžių specialioji programa maisto pramonei – 12€.

Higienos įgūdžių specialioji programa – 9€.

Pirmosios medicinos pagalbos kursai:

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa  - 10€.

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa  –  8€.

Apie paslaugų teikimą

Dėl informacijos kreipkitės tel. (8 37) 377 771, 8 697 08888 arba atvykus į polikliniką registratūroje (B korpusas, I a.).
Atvykus į mokymus, įstaigos kasoje (B korpusas, I a.) sumokėkite nustatyto dydžio įmoką.
Nustatytu laiku eikite į 137 kab. (B korpusas, I a.), pateikite kasos čekį ir asmens dokumentą lektoriui ir dalyvaukite mokymuose.
Baigus mokymus bus išduotas nustatytos formos sveikatos žinių pažymėjimas (LR sveikatos apsaugos ministro 2008-01-28 įsakymas, Nr. V-69).

Mokymų grafikas

Pirmosios medicinos pagalbos mokymai vyksta kas antrą mėnesio trečiadienį.
Mokymų pradžia nuo 15:30 val.

 

Higienos įgūdžių mokymai vyksta kas antrą mėnesio trečiadienį.
Mokymų pradžia nuo 15:30 val.

 

Vieta – 137 kab. (B korpusas, I a.).
Informacija pasiteirauti tel. (8 37) 377 771, 8 697 08888.