^Į viršų

Odontologijos centras

 

PSP   odontologijos skyrius

Odontologijos skyriaus registratūros telefonas - (8 37) 301 606.


Skyriaus administracija


Kab. ir tel. Nr.

Vardas, pavardė, pareigos

I

II

III

IV

V

504 

861295011

Ilona Budrikienė
Odontologijos skyriaus vedėja 

 

 

 

 

 7.30-16

7.30-16

 7.30-16 7.30-16

7.30-16

504, 
301 593

Laimutė Juknienė,
vyriausioji administratorė

 05.24-05.31 atostogos

 

8 -16

7.30 -15

7.30 -15

7.30 -15

7.30 -15

Skyriaus specialistai


Kab. ir tel. Nr.

Vardas, pavardė, pareigos

I

II

III

IV

V

 604 301669

Administratorė Agnė Dumbliauskaitė  priima prašymus dėl protezavimo iš PSDF lėšų

 06.01-06.15 atostogos

 

 12-14  12-14  12-14

13-14 

 13-14

502

Ingrida Andriulienė    gydytoja  vaikų odontologė 

 

8 -14

14 -20

8 -14 

14 -20

8-14/14-20

502

 

Sandra Markevičienė gydytoja vaikų odontologė

 

14 -20

8 -14

14 -20

8 -14

8 -14/14-20

510

Birutė Rūškienė

gydytoja vaikų odontologė

 

14 -20

8-14

8 -20

8 -14

14-20/8-14

511

Kristina Giedraitienė gydytoja vaikų odontologė

 06.11-06.19 atostogos

9-14

15-19

-

-

-

605

Nijolė Jankevičienė             gydytoja odontologė

  05.22-06.01 atostogos

 

 8-14 kas antrą

14-20

8 - 14

14 -20

 

8-14/14-20  

511

Eglė Samulėnienė     gydytoja odontologė 

 

 

14 -20

-

14 -20

8 -14

-

611

Jolanta Karosevičienė gydytoja odontologė 

 

 

8-20

8-14

14 -20

8 -14

14-20/ 8-14

609

301594

Vaidotas Karpavičius gydytojas odontologas

 05.28-06.10 atostogos

  8-14

8-20

_

-

-

 609

Ernesta Bajer-Anastasina gydytoja odontologė

(vaiko auginimo atostogos)

 

 -

 -

608

Kristina Kerpauskienė gydytoja odontologė

 

8 -14

14 -20

8 -14

14 -20

8-14/14-20

615

Eglė Krutkienė
gydytoja odontologė 

 

8 -14

14 -20

8 -14

14 -20

8-14/14-20    

608

Dalia Lesvinčiūnienė gydytoja odontologė

 05.30-06.01 atostogos

 

14 -20 

8 -14

14 -20

8 -14

8-14/14-20

610

Justinas Birgeris     gydytojas odontologas

 

 

14.30 -20

8.30-14

14.30-20

8.30-14

14.30-20

8.30-14

 611

Danutė Pamarnackienė gydytoja odontologė

 

____

14-20

 7.30 -14

 ___

7.30-14/14-20

612

Edita Ptašinskienė    gydytoja odontologė

 05.31-06.01 atostogos

   14 -20

8 -20

10 -16

7.30 -13.30

14-20/8-14

509

Irena Pakrijauskienė gydytoja vaikų odontologė

 05.28-06.08 atostogos

8-14

14-20

8 -14

14-20

14-20/8-14

509

Dalia Pivorienė 
gydytoja vaikų odontologė

 

14 -20

8 -14

14 -20

8 -14

8-14/14-20

610

Eglė Vasiliauskienė  gydytoja odontologė

 05.28-06.17 atostogos

 

 

8 -14

14 -20

8 -14 

14 -20

8-14/14-20

615

Eimantas Praškevičius gydytojas odontologas

 06.11-06.17 atostogos

 

 14-20

8 -13

14.30 -20

8 -14

8-14/14-20

 602

Jelena Volkova Augūnienė gydytoja odontologė 

 

 

 

8.00-13.30 

14.00-20.00 

14.00-20.00 

 8.00-14.00  ______

607

Vida Varkalienė        gydytoja odontologė

 

 

 

13-20

8-16

8-14

13-20

8-15

Burnos higienistai

616

Burnos higienistė

Vilda Bimbienė

 serga

 

15-19

9 -12

15 -19

9 -12

15-19/9-12

609

Burnos higienistė

Milita Klimienė

 

  15-19

     -

    -

  9-14

     -

609

Burnos higienistė

Reda Šiliauskienė

(vaiko auginimo atostogos)

       -      -     -   17-20  17-20

616

Burnos higienistė

Asta Garalevičienė 

 

 

 

 

8 -14

14 -20

8 -14

14 -20

8-14/14-20

Odontologų specialistų skyrius 

Skyriaus specialistai


Kab. ir tel. Nr.

Vardas, pavardė, pareigos

I

II

III

IV

V

Gydytojai burnos chirurgai

506, 301 603

Rimvydas Jankevičius 
burnos chirurgas

 

8 -14

14 -20

8 -14

14 -20

8-14/14-20

508, 301 663

Giedrė Petrikonienė      burnos chirurgė

 

 

14 -19

8.30-13

__

8.30-13

8:30-13:00

14.00-18.00

Gydytojai ortodontai

613, 301 595

Eurika Kazakevičienė gydytoja ortodontė

 

-

8-14

-

14-20

8-14

613, 301 595

Skirmantė Obelienienė     gydytoja ortodontė

 

 

-

14-20

13-20

9-14

-

Gydytojai periodontologai

508, 301 663

 Inga Vaitkevičienė periodontologė 

 

       - 

     -

 8-17

    - 

     -

Gydytojai endodontologai

609

301 594

Indrė Graunaitė                 gyd. endodontologė  

 

 

 

-

-

9-17.30

-

-

Dentalinio rentgeno kabineto darbo grafikas 05.07-05.25

601

GOP  Lina Sengovaitė

9.30-16.30

9.30-16.30

9-18

9.30-16.30

9.30-16.30

 GOP Štabinskienė nuo 05.07-05.25 atostogose